تبلیغات
 طهورا - پله پله تا بندهْ خوب شدن(۶)

پله پله تا بندهْ خوب شدن(۶)

مادر دنیایی زندگی میکنیم که چه بخواهیم وچه نخواهیم،
چه خوشمو بیاد وچه خوشمون نیاد،
رنج خواهیم کشید.
تحمل رنج یه اتفاق اجتناب ناپذیرهست وما اگه میخواهیم درترک گناه موفق باشیم،
باید به استقبال برخی رنج ها بریم
cafe-webniaz.ir
ممکنه درابتدا،هوای نفسمون خوشش نیاد که از رنج صحبت کنیم
ما باید این موضوع رو برای خودمون برای همیشه حلش کنیمcafe-webniaz.ir
اینو داشته باشید:اگه ما با اختیار خودمون به استقبال برخی  رنج ها نریم،روزگار اون رنج ها رو به زور به ما خواهد داد.
به قول معروف،روزگار بایخ وترشی اون رنج ها رو بهمون میده!
واون وقت باید یه رنج تلخ رو بچشیم.
مثلا اگه کسی رنج ترک گناه رونپذیرفت،
باید رنج سرکوفت های دیگران وعذاب وجدان های خودش رو تحمل کنه
باید رنج دشمنی همه ی موجودات عالم باهاش رو تحمل کنه!؟
باید رنج دوری از خدا رو تحمل کنه و...
زندگیش کاملا سیاه ودردناک خواهد شد.
یه بار برای همیشه موضوع رنج رو حلش کن؛
به خودت بگوکه:
من باید بعضی رنج ها رو تحمل کنم
باید برای اینکه محبوب مولا بشم
cafe-webniaz.ir
رنج های ابتدایی دنیا رو تحمل کنم
خودخداوند متعال،
بعد از یه مدت،
زندگیت رو غرق نورانیت ولذت خواهد کرد
cafe-webniaz.ir
نترس،خدا بهت رنج نمیده،اجازه نمیده زیادرنج بکشی
آقا حلّه؟
اگه حل نیست با تفکر برای خودت حلّش کنطبقه بندی: تهذیب نفس،

تاریخ : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 | 18:18 | نویسنده : طهورا . | نظرات

  • paper | مای بی اف | ماه دامین