تبلیغات
 طهورا - رنگ مقاومت

رنگ مقاومت


دشمن هرروز از یک رنگ میترسد
یه روز از لباس سبز سپاه
یک روز از لباس خاکی بسیج
یک روز از کیک زرد هسته ای
یک روز از سرخی خون شهید
یک روز از جوهر آبی انگشت هایمان پس از رای دادن

ولی یک رنگ هست که هر لحظه اورا میترساند
آن هم سیاهی چادر بانوان است
هوایش را دشته باش؛
رنگ به رخسار دشمن نگذاشته...


تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1395 | 17:59 | نویسنده : طهورا . | نظرات

  • paper | مای بی اف | ماه دامین