تبلیغات
 طهورا - معذزت میخوام؟!

معذزت میخوام؟!

از تو معذرتـــ می خواهمــ 

من از جانبـــ تمامـ  کسانی که شعار دادند "مرگــ بر بدحجابــ" 

از تو معذرتــ می خواهمـ

من از جانبــ تمامـ کسانی که شعار دادند " ملتــ ما بیدار استــ ، از بدحجابــ بیزار استــ" 

از تو معذرتــ می خواهمـ

من از جانبــ تمامـ کسانی که فعل تو را از خود تو جدا نکردند ،

معذرتــ می خواهمـ 

من می دانمـ که تو اگر اهمیتــ و فلسفه ی حجابــ را بدانی ،

به حجابتــ از من هم پایبندتر خواهی بود ...

من می دانمـ که اگر در فرهنگــ سالمی که حکم اکسیژن را دارد ،

نفس کشیده بودی ، ریه های عفافتــ غبــــــــار نمی گرفتــ 

من می دانمـ که اگر عمق نقشه ها و اهدافــ دشمن و تلاش

شبانه روزی شان را برای تاراج حیا می دانستی ،

مشتی محکمـ بر دهانشان می کوبیدی 

عزیز دلمــ ...

اسلامـ را با آن چیزی که من و امثال من می گوییمـ و عمل می کنیمـ ،

نشناس 

حسابــ اسلام را از مسلمان نماها جدا کن

که اگر ما به اسلام درستــ  عمل کرده بودیمـ ،

پاکی همه جا را فرا می گرفتـــ ... تاریخ : شنبه 24 بهمن 1394 | 15:59 | نویسنده : طهورا . | نظرات

  • paper | مای بی اف | ماه دامین