تبلیغات
 طهورا - چند استفتاء جالب
حکم لباس،مقنعه وپیراهن از نظر رنگ ،مانند کفش است.اگر موجب جلب توجه نامحرم یا انگشت نما شدن او شود،حرام است.
                ______________________________________

برای برداشتن ابر توسط مردان آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند:جایز نیست مردان خود را شبیه زنان کنند ولی اصلاح جزئی و مرتب کردن بعضی از قسمت‌ها که منظره خوشایندی ندارد، اشکالی ندارد.» 
همچنین آیت الله هادوی تهرانی هم گفته اند:
«تشبّه مردان به زنان جایز نیست. پس اگر برداشتن ابرو در مردان، در نظر مردم، باعث تشبه مرد به زن محسوب شود، شرعاً ممنوع است و اگر چنین نباشد، منعی ندارد.»             
                  ______________________________________

آیا با راه رفتن روى کاشى و موزائیک و سرامیک هم پاى نجس پاک مى‌شود؟
ج) با راه رفتن روى کاشى و سرامیک، پاى نجس پاک نمى‌شود ولى با راه رفتن روى موزائیک ـ با رعایت شرایط ـ پاى نجس پاک مى‌‌شود.

                ______________________________________
آیا مرد مى‌تواند به تک خوانى زن گوش دهد؟

ج) گوش دادن به خوانندگى زن که غالباً مشتمل بر مفسده است، جائز نیست.

                ______________________________________
اگر کسى یک نرم افزار داشته باشد و به صورت قفل شکسته باشد، اگر ما آن را بخریم و استفاده کنیم درست است یا نه؟

این کار جز با رضایت تولید کنندگان اصلی آن جایز نیست، مگر در صورتی که از کفار حربی باشند، که در این صورت اشکالی ندارد.(ایت الله مکارم شیرازی)
                ______________________________________

  • paper | مای بی اف | ماه دامین